Złożenie w grobie

Złożenie w grobie jest jedną z najstarszych i najbardziej tradycyjnych form chowania zmarłych. Zmarły składany jest w trumnie i chowany w grobie pojedynczym lub rodzinnym.

Z zasady, zmarły chowany jest na cmentarzu w swojej miejscowości lub jej najbliższej okolicy. Tylko w wyjątkowych przypadkach miejscem pochówku może zostać cmentarz w innej lokalizacji.

Krewni i najbliżsi zmarłego mogą odwiedzać grób zawsze, gdy czują taką potrzebę po to, by złożyć na nim kwiaty lub inne przedmioty upamiętniające ich ukochaną osobę – poczuć jej bliskość.