Kremacja

Kremacji może, lecz nie musi, towarzyszyć ceremonia pogrzebowa. W tej formie pochówku zmarły wraz z trumną poddawany jest spaleniu w krematorium. Prochy umieszczane są w specjalnej urnie i przekazywane na cmentarz. Miejscem złożenia urny może być kolumbarium, rodzinny grobowiec, mauzoleum lub pole pamięci.

Uwaga: Kremacja jest możliwa tylko wtedy, gdy zmarły wyraził na nią pisemną zgodę za życia. Jeśli zmarły nie zostawił dyspozycji odnośnie pogrzebu, kremacja może zostać przeprowadzona na życzenie krewnych.

W poniższym linku znajdziesz szczegółowe informacje na temat kremacji :

Kremacja