Formy Pochówku

 „GODNE OSTATNIE POŻEGNANIE”

Dom Pogrzebowy UBI SUNT organizuje różne formy pochówku, tak aby sprostać Twoim indywidualnym oczekiwaniom. Skupiamy się przede wszystkim na życzeniach zmarłego. Jeśli osoba, która odeszła nie pozostawiła wyraźnych wskazówek za życia, zalecamy rodzinie i najbliższym, aby zadali sobie następujące pytania:

- Jaki pochówek pasowałby do stylu życia i osobowości zmarłego?
- Jak wpłynie on na bliskich i na to, jak radzą sobie z żalem i wspomnieniami o zmarłym?

Spotkamy się z Tobą osobiście, aby omówić wszystkie te kwestie.

 

Na kolejnych stronach znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące różnych rodzajów pochówku.