Pochówek na polu pamięci

Kremacja może również poprzedzać pochówek na polu pamięci. Urna jest chowana w obecności krewnych na specjalnie wyznaczonym miejscu na cmentarzu. Przy tej formie pochówku nie oferujemy opieki nad grobem.

Uwaga: Pochówek na polu pamięci możliwy jest tylko wtedy, gdy zmarły wyraził na niego pisemną zgodę za życia. Jeśli zmarły nie zostawił dyspozycji odnośnie pogrzebu, pochówek na polu pamięci może zostać przeprowadzony na życzenie krewnych.