Niezbędne dokumenty

Do zorganizowania uroczystości pogrzebowej wraz z wypłatą zasiłku ZUS, MSWiA lub KRUS będą Państwu potrzebne następujące dokumenty :

- Akt zgonu (wydawany jest w USC – w miejscowości w której nastąpił zgon)

- Dowód osobisty zmarłego (jeśli nie został zabrany w USC)

- legitymacja emeryta/rencisty (jeśli osoba zmarła miała świadczenie z tego tytułu)

- zaświadczenie z miejsca pracy (jeśli osoba zmarła pracowała)

- dowód osobisty osoby zlecającej pogrzeb ( członka rodziny)

- legitymacja emeryta/rencisty osoby zlecającej pogrzeb (jeśli osoba zmarła nie miała świadczenia / każdorazowo – do wglądu pracownika Domu Pogrzebowego)

- zaświadczenie z miejsca pracy osoby zlecającej (jeśli osoba zmarła nie miała świadczenia)

W poniższych linkach znajdziesz szczegółowe informację dot. wypłaty zasiłku pogrzebowego w poszczególnych instytucjach państwowych :

Zasiłek pogrzebowy ZUS : Dokumenty do ZUS

Zasiłek pogrzebowy KRUS : Dokumenty do KRUS

Zasiłek pogrzebowy MSWiA : Dokumenty do MSWiA

 

 

Jeśli powyższe informację są dla Państwa niejasne prosimy skontaktować się z nami telefonicznie

509-699-991 lub 32 767-40-57