Pochówek na morzu

W tej wyjątkowej ceremonii, następującej po kremacji, urna przekazywana jest na statek, który wypływa na otwarte morze. Minimum trzy mile od brzegu kapitan rozsypuje prochy nad wodą. Najbliżsi zmarłego otrzymują certyfikat upamiętniający to wydarzenie, zawierający dokładną lokalizację pochówku oraz fragment zapisu z dziennika pokładowego. Na życzenie, rodzina zmarłego może uczestniczyć w ceremonii pochówku na morzu.

Uwaga: Pochówek na morzu jest możliwy tylko wtedy, gdy zmarły wyraził na niego pisemną zgodę za życia. Jeśli zmarły nie zostawił dyspozycji odnośnie pogrzebu, pochówek na morzu może zostać przeprowadzony na życzenie krewnych.